Ekopodpałki i wypalacze sadzy

EKOPODPAŁKI I
WYPALACZE SADZY

Ekopodpałki

Podpałki ekologiczne do rozpalania grilla i kominka.

Czas palenia się jednej sztuki wynosi od 8 do 20 minut w zależności od rodzaju. 

Bezpieczne w użyciu. Nietoksyczne i nietrujące. Nie zmieniają smaku grillowanych potraw. 

Posiadają Atest PZH (Nr PZH/HT-2942/2014). Zgodne z Normą Europejską (EN 1860-3).

Wypalacze sadzy

Są mieszaniną soli alkaicznych wraz z dodatkami palnymi, 

Są nietoksycznym pyłem przemysłowym,

Nie są materiałem wybuchowym ani substancją o właściwościach wybuchowych.

 

Zalety

Czyszczenie powierzchni grzejnych – likwidacja osadu spalinowego, zapobieganie ponownemu powstawaniu spalin

Zwiększenie sprawności kotła – poprzez efektywniejszą wymianę ciepła bez potrzeby dodatkowego oczyszczania

Oszczędność na paliwie do 8%

Zmniejszenie przyczepności sadzy i pyłu we wszystkich przewodach dymnych – do wylotu włącznie

Zabezpieczenie powierzchni grzejnych przed korozją

Zapraszamy do kontaktu 

33 400 01 11 lub  33 330 00 33

lub odwiedź nasz skład.