Kontakt

MERVEX Sp. z o.o.

Biuro hand­lowe
43–346 Biel­sko-Biała
ul. Cen­tral­na 15

godziny otwar­cia:
pn-pt: 7.00 — 16.00

tel./fax:
(+48) 33 819 34 61

sprzedaż hur­towa

Opieku­ni hand­lowi:
Katarzy­na Nal­bor­czyk
tel. 601 995 770
e-mail: knalborczyk@​mervex.​pl

Żane­ta Kozak
tel. 722 010 450
e-mail: zkozak@​mervex.​pl

Rena­ta Cymer­man
tel. 533 910 404
e-mail: rcymerman@​mervex.​pl

biuro@​mervex.​pl

marketing@​mervex.​pl

Skład opału/​magazyn

sprzedaż detal­icz­na
43–346 Biel­sko-Biała
ul. Kon­wo­jowa 51

godziny otwar­cia składu:
pn-pt: 8.00 — 16.00

W sobo­ty skład jest nieczyn­ny.

godziny wydawa­nia pro­duk­tów i przyj­mowa­nia zamówień tele­fon­icznych:
pn-pt: 8.00 — 15.30

tel.:
(+48) 33 400 01 11
(+48) 33 330 00 33

skladopalu@​mervex.​pl

Formularz kontaktowy

Znajdź nas na mapie