Kontakt

MERVEX Sp. z o.o.

Biuro hand­lowe
sprzedaż hur­towa
43–300 Biel­sko Biała
ul. Warsza­wska 5

godziny otwar­cia:
pn-pt: 7.00 — 16.00

tel./fax:
(+48) 33 812 22 75
(+48) 33 821 96 18
(+48) 33 819 34 61
(+48) 33 819 34 65

biuro@​mervex.​pl
marketing@​mervex.​pl

Skład opału/​magazyn

sprzedaż detal­icz­na
43–346 Biel­sko-Biała
ul. Kon­wo­jowa 51

W sobo­ty skład jest nieczyn­ny — do odwoła­nia.

godziny otwar­cia
pn-pt: 8.00 — 16.00

godziny wydawa­nia pro­duk­tów:
pn-pt: 8.00 — 15.30

tel:
(+48) 33 400 01 11 sprzedaż detal­icz­na skład opału
(+48) 33 33 000 33 sprzedaż detal­icz­na biuro

skladopalu@​mervex.​pl

Formularz kontaktowy

Znajdź nas na mapie