Usługi ważenia

Oferujemy usługi ważenia na zalegalizowanej wadze przemysłowej do 60 ton.

Koszt jednego wjazdu na wagę wynosi 50 zł brutto.

Waga znajduje się na naszym składzie w Bielsku-Białej przy ulicy Konwojowej 51.