Transport

Oferujemy usługi transportowe dla klientów hurtowych oraz realizujemy dostawy dla klientów detalicznych dokonujących zakupu na składzie opału.

Klienci hurtowi

Oferujemy usługi transportowe hurtowych ilości materiałów sypkich oraz towarów składowanych na paletach.

Dysponujemy flotą ciągników siodłowych z naczepami wywrotkami, wyposażonymi w klapodrzwi. Wykonujemy zlecenia stałe i jednorazowe. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami oraz osobami prywatnymi.

Klienci detaliczni

Dostawy węgla (sortymentów luzem i workowanych) realizujemy zgodnie z harmonogramem dostaw.
Koszt transportu uzależniony jest od zamawianej ilości i odległości, zgodnie z obowiązującymi stawkami transportowymi.

Zamówienia poniżej 1 tony real­i­zowane i dostar­czane są wyłącznie do 10 km od naszego składu. Pozostałe kursy real­izu­je­my do miejs­cowoś­ci położonych do 40 km od naszego składu. Jed­no­ra­zowo na samochód zabier­amy maksy­mal­nie 3 tony.

Szczegóły dostawy omawiamy indywidualnie z każdym klientem.

Zamówienia dla klientów detalicznych realizujemy samochodami dostawczymi:

  • NIS­SAN CAB­STAR — wywrot­ka
  • RENAULT — wywrot­ka
  • MER­CEDES ATEGO- samochód z windą

Dla Państwa wygody oferujemy możliwość płatności kartą u kierowcy.

sklad wegla bielsko biala transport
Nis­san Atleon — samochód z windą o ład­ownoś­ci 3 t