Transport

Oferujemy usługi transportowe dla klientów hurtowych oraz realizujemy dostawy dla klientów detalicznych dokonujących zakupu na składzie opału.

Klienci hurtowi

Oferujemy usługi transportowe hurtowych ilości materiałów sypkich oraz towarów składowanych na paletach.

Dysponujemy flotą ciągników siodłowych z naczepami wywrotkami, wyposażonymi w klapodrzwi. Wykonujemy zlecenia stałe i jednorazowe. Jesteśmy otwarci na współpracę z firmami oraz osobami prywatnymi.

Klienci detaliczni

Zamówienia dla klientów detalicznych realizujemy samochodami dostawczymi:

  • NIS­SAN CAB­STAR — wywrot­ka o ład­ownoś­ci 2,5 tony
  • RENAULT — wywrot­ka o ład­ownoś­ci 3 tony
  • NIS­SAN ATLEON — samochód z windą o ład­ownoś­ci 3 tony

W ramach promocji oferujemy TRANSPORT GRATIS do lokalizacji oddalonych do 20 km od naszego składu znajdującego się w Bielsku-Białej przy ul. Konwojowej 51. 

Zapew­ni­amy bezpłat­ny trans­port na tere­nie:
Biel­sko-Biała, Czechow­ice Dziedz­ice, Janow­ice, Best­wina, Maza­ń­cow­ice, Kozy, Pis­ar­zow­ice, Best­win­ka, Stara Wieś, Dankow­ice, Kaniów, Lig­o­ta, Bronów , Międzyrzecze, Jasieni­ca, Mil­iar­dow­ice, Bujaków, Jaw­is­zow­ice, Hecz­narow­ice, Wil­am­ow­ice, Rudoł­towy, Gocza­łkow­ice, Zabrzeg, Świę­toszówka, Lan­dek, Iłown­i­ca, Rudz­i­ca, Roztrop­ice, Jaworze, Bystra, Mesz­na, Wilkow­ice, Biery!

Darmowy transport realizujemy przy zamówieniach powyżej 1 tony.
Zamówienia poniżej 1 tony realizowane są według obowiązujących stawek transportowych i dostarczane są wyłącznie do 10 km od naszego składu. Pozostałe kursy realizujemy do miejscowości położonych
do 35 km od naszego składu.

Szczegóły dostawy omaw­iamy indy­wid­u­al­nie z każdym klien­tem. Dla Państ­wa wygody ofer­u­je­my możli­wość płat­noś­ci kartą u kierow­cy.