Transport

Oferujemy usługi transportowe dla klientów hurtowych oraz detalicznych dokonujących zakupu na składzie opału.

Sprzedaż hurtowa

 

Oferujemy usługi transportowe na obszarze całej Polski.
Transporty odbywają się przy pomocy ciągnika siodłowego wraz z aluminiową naczepą typu wywrotka (wanna) z klapo-drzwiami.

Możemy przewieźć materiały luzem, takie jak:
kamienie ,węgiel, ziemia, żwir, szkło, gips, piasek,
materiały piasko-podobne, odpady


Możliwy jest także transport materiałów na euro-paletach o wymiarach 120 x 80 cm w ilości 18 sztuk lub w big bagach.

Transport min. 25 ton

Zapraszamy do kontaktu

+48 570 070 145

 mkozik@mervex.pl

Sprzedaż detaliczna

 

Sortymenty luzem dostarczamy terenie do 50km od naszego składu znajdującego się w Bielsku-Białej według obowiązujących stawek.

Sortymenty workowane dostarczamy na paletach samochodem z windą na terenie do 150km również według obowiązujących stawek.

Zamówienia poniżej 1 tony realizowane i dostarczane są wyłącznie do 10 km od naszego składu.

Jednorazowo na samochód zabieramy maksymalnie 3 tony.

Istnieje możliwość płatności kartą

Zapraszamy do kontaktu

+48 33 330 00 33

skladopalu@mervex.pl