Informacje o akcyzie

AKCYZA NA WĘGIEL OBOWIĄZUJE OD 2012 ROKU

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, od dnia 1.01.2019 r., osoby fizyczne chcące nabyć wyroby węglowe w zwolnieniu od akcyzy, są zobowiązane do:

  • okazania dowodu tożsamości dostawcy wyrobów węglowych ( dowodu osobistego lub paszportu),
  • złożenia oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych, które zawiera m.in. imię, nazwisko i adres zamieszkania nabywcy, jego nr PESEL (lub w przypadku braku nadania nr pesel - nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość)
  • czytelnego podpisania oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów węglowych.

Kupujący, który nie poda sprzedającemu NR PESEL (lub w przypadku braku nadania nr pesel - nazwy i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość) po zmianie z dnia 0.1.01.2022 zostanie obciążony opłatą akcyzową w wysokości 40,40 zł brutto/tona.
Cena bez akcyzy dotyczy osób fizycznych kupujących węgiel do gospodarstw domowych oraz podmiotów P.P.W. (Pośredniczących Podmiotów Węglowych) lub innych, ustawowo zwolnionych z podatku akcyzowego. Dla firm niepodlegających zwolnieniu zostanie doliczona akcyza.